VADĪBAS SISTĒMAS POLITIKAS FORMULĒJUMS

Mēs esam ceļu būves uzņēmums, kura mērķis ir pasūtītāja pieprasījuma kvalitatīva un savlaicīga apmierināšana.

Mēs cenšamies sadzirdēt to, ko pasūtītājs vēlēsies rīt un piedāvāt to šodien. Kvalitāte ir mūsu sadarbības ar pasūtītāju pamats, ko nodrošinām ar vadības sistēmu. Šī sistēma atbilst trīs standartiem: • ISO 9001:2008 Kvalitātes pārvaldības sistēmu, • ISO 14001:2004 Vides pārvaldības sistēmu • OHSAS 18001:2007 Arodveselības ar darba drošuma pārvaldības sistēmu.

Šī sistēma paredz katra strādājošā atbildību par gala produktu, vienlaicīgi gan materiāli, gan morāli ieinteresējot laba rezultāta sasniegšanā. Mēs organizējam savu darbību tā, lai tā atbilstu visām likumdošanas un citām prasībām, kuras mums ir saistošas. Realizējot savu uzņēmuma darbību mēs rūpējamies par mūsu darbinieku drošību un veselību. Mums katrs darbinieks ir svarīgs, jo tikai kopīgi strādājot mēs varam sasniegt mūsu mērķus.

Mums ir svarīga apkārtējā vide. Mēs rūpējamies par dabas resursu saglabāšanu un apkārtējās vides nepiesārņošanu. Mums ir svarīgi būt zinošiem par vides aizsardzības jautājumiem un par mūsu nostāju informēt sabiedrību. Šī sistēma ir vērsta uz pasūtītāju un mūsu darbiniekiem Uzņēmumā ieviestā vadības sistēma definē atbildības un vadības procedūras, kuras tiek nepārtraukti pilnveidotas.Uzņēmuma politika | Kontakti | © 2010 Ķekava PMK